งานศพอาจารย์สังวาลย์ที่วัดเจดีย์หลวง สวดอภิธรรมวันที่ 22 มี.ค. 2552