งานศพอาจารย์สังวาลย์ที่วัดเจดีย์หลวง สวดอภิธรรมวันที่ 20 มี.ค. 2552