งานศพอาจารย์สังวาลย์ที่วัดเจดีย์หลวง สวดอภิธรรมวันที่ 19 มี.ค. 2552