วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ร่วมกับ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช ทำบุญภาควิชาประจำปี 2565 นิมนต์พระสวดมงคลสูตร ฯลฯ เพื่อเป็นศิริมงคลกับภาควิชา พร้อมถวายสังฆทาน และอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้ป่วยในแผนกที่ได้ล่วงลับ ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3