วันที่ 11 มีนาคม 2557 ทำบุญภาควิชาประจำปี 2557 ภาควิชาและงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช นิมนต์พระสวดมงคลสูตร ฯลฯ เพื่อเป็นศิริมงคลกับภาควิชา พร้อมถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้ป่วยในแผนกที่ได้ล่วงลับ ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3