งานทำบุญภาควิชาและทำบุญปีใหม่ 9-00-11.00 น. 3 มกราคม 2556 (ภาควิชาฯ และงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช) ณ บริเวณหน้าลิฟท์ อาคารสุจิณโณ ชั้น 3 ตอนบ่ายของวันที่ 3 ภาควิชาฯ ไปเยี่ยมสวัสดีปีใหม่อ.ศุภร (อดีตหัวหน้าภาควิชาฯ) ที่บ้านของอาจารย์  วันที่ 2 ม.ค. 2556 คณบดีได้มาเยี่ยมภาควิชา และสวัสดีปีใหม่กันที่ห้องเรียน 2