สัมมนาประจำปี 2561 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ในหัวข้อเรื่อง “I wish” ซึ่งช่วงเช้าภาควิชาฯมีการบรรยาย “แผนกลยุทธ์ I wish” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร และเรื่อง “Non-technical skill” โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และหัวข้อ “Happy Organization” สวนดอกสุขสันต์ โดยคุณศรีทัย สีทิพย์ ในช่วงบ่ายทุกคนได้ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย เพื่อชิงรางวัล สุดยอดทีม Happy Organization และร่วมกันโหวต รางวัลบุคลากร สาย ข,ค ในดวงใจ พร้อมกับการระดมความคิด ของ Staff และ Resident เพื่อเป้าหมาย ในการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยคลอด