งานคืนสู่เหย้าชาวสูติฯเชียงใหม่ วันที่ 15-16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ประชุมวิชาการ update quidline in OB&GYN clinical practice 2 วัน และสังสรรค์ในหมู่พี่น้อง 1 คืน มารำลึกสถาบันกันกว่า 200 คน