ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับร.ศ. ประภาพร สู่ประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างทางคลินิก นับเป็นความภูมิใจของภาควิชาเป็นอย่างยิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์อื่นๆ ทั้งคณะ สมกับที่อ.ทุ่มเทให้กับคนไข้ วิจัย และนักศึกษา มาชั่วชีวิต