ภาควิชาฯแสดงความยินดีกับอาจารย์ธีระ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช้างทองคำ) นักวิจัยดีเด่น