ภาควิชาแสดงความยินดีกับรางวัลน่ายินดีในวันมหิดล 2554