ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชเนนทร์ ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ต่อจากอาจารย์จตุพล