ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์จำนง และคุณวรัญญา ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน) วันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.