งานเลี้ยงส่งอาจารย์หวาน (พญ.ชลัยธร นันทสุภา) เนื่องในโอกาส…อาจารย์ลาออก ภาพกิจกรรมวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเรียน อ.สุรีย์ ภาควิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37