งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (พี่นอท พี่นิ้ง พี่ปิ่น พี่แพร พี่ตินา พี่จิ๊บ พี่สวย พี่เกน พี่บิว พี่แพท) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: พี่ปานวาด พี่เอ ONCO: พี่เกด พี่แตงกวา พี่เมืองเลย RM:พี่อาร์ม พี่ไผ่ Laparoscopy:พี่เอครีม) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.