งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน resident 3 (พี่สุชิน พี่มิ้นท์ พี่แอ้น พี่เกด) แพทย์ต่อยอด fellow 2 (MFM: พี่ปุ๊ก พี่เอ๋ ONCO: พี่เอ้ย พี่ชุง พี่กอล์ฟ RM:พี่บัว พี่โน้ส) และเลี้ยงต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน resident1(น้องส้มโอ น้องอร น้องเบนซ์ น้องฝน น้องออม) แพทย์ใช้ทุน intern (น้องเอม น้องพีท น้องมะเหมี่ยว น้องป๊อบ) ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่