งานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 2554  (แสดงความยินดีกับเรสซิเดนท์รับบอร์ด และหลายท่านได้รับรางวัลการประกวดการนำเสนอวิจัย) ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2554 ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ. เพชรบุรี