งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2551 เพื่อขอบคุณคณาจารย์ และแพทย์รุ่นน้องที่ร่วมปฏิบัติงานกันมา