งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม มจ.อำนอร์ฯ ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน เพื่อขอขมาอาจารย์ และรับพร เช่นเดิม