การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37