การประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ การประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เรื่อง Gynecologic Endoscopy 2008 from Basic to Advance วันที่ 5 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจินโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่