การประชุมวิชาการประจำปี 2550 ของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เรื่อง จุดซ่อนเร้น ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่