การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่องครรภ์เสี่ยงสูง (high risk pregnancy) ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่