การประชุมวิชาการประจำปี 2551 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่องการควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงด้วยวิธีก่อนคลอด (prenatal control of severe thalassemia) วันที่ 3-4 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่