การประชุมวิชาการประจำปี 2546 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่องการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชวิทยา (gynecologic ultrasound) วันพุธที่ 6-8 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่