ในเช้าวันที่ 20 กันยายน 2558 ภาควิชาสูติ-นรีเวช ฯ จัดทีมร่วมวิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล นำทีมวิ่งโดยอ.วิโรจน์ – อ.ธวัชชัย พร้อมบุคลากรภาควิชาคับคั่ง ร่วมกับคนสวนดอกจำนวนมาก