ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมงานบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านสุขภาพทางเพศให้แก่วัยรุ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจสามารถใช้ทักษะในการป้องกันตนเองเพื่อลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือก่อนวัยอันควร หัวข้อเรื่อง “ร้กนี้ไม่มีพลาด : รู้ทันวันวาเลนไทน์ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่