Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

14April2021

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
การดูแลต่อการบาดเจ็บอวัยวะระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ พุทธฺิภณ ใจพรม 6
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว (Endometrial hyperplasia) กานต์ทอง ศิริวัฒน์ 10
Critical Care in Postoperative Gynecologic Patients ณัฐกานต์ เสงี่ยมพร 18
Premenstrual syndrome and Premenstrual dysphoric disorder ปาณิศา ฮันตระกูล 81
โรคตับและระบบทางเดินน้ำดีในสตรีตั้งครรภ์ ศุภกร ล้อชัยเวช 430
การเตรียมลำไส้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา แพรทิพย์ พรายแก้ว 314
ยาฝังคุมกำเนิด Implant contraception นาวิน ศักดาเดช 1052
Common vulvar lesions รัศมิ์รวี จันทรศิริ 455
น้ำคร่ำ (Amniotic fluid) รัศมิ์รวี จันทรศิริ 916
การคัดกรองภาวะครรภ์เป็นพิษ ( Pre-eclampsia screening ) นภัส โล่ห์ตระกูล 762
ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดในหญิงวัยก่อนเจริญพันธุ์ พันธุ์ชิตา พงศ์ศุภสมิทธิ์ 897
Disorders of sexual development (DSD) ณัฐนิภา ภารพบ 2321
Rheumatic and Musculoskeletal Diseases in Pregnancy (โรคข้อและกล้ามเนื้อกระดูกในหญิงตั้งครรภ์) ปาณิศา ฮันตระกูล 513
Uterotonic drugs in postpartum hemorrhage อนุชิต อินตา 1801
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะใกล้เสียชีวิต นาวิน ศักดาเดช 2323
โรคผิวหนังในสตรีตั้งครรภ์ (Skin diseases in pregnancy) พุทธิภณ ไชยพรหม 1740
Chronic pelvic pain ปิ่นนภา เตอะอ้าย 1270
ภาวะทารกตัวโต (macrosomia) พัชรี เรืองเจริญ 1987
โรคของต่อมไทรอยด์ในสตรีตั้งครรภ์ ปองปวัน เชียรวิชัย 6823
Hereditary breast and ovarian cancer syndrome ลลิตา ประดิษฐ์ 1806
Cervical cancer in pregnancy จุฑามาศ อาภรณ์พัฒนา 1336
ภาวะมดลูกเจริญผิดปกติแต่กำเนิด : Congenital uterine anomalies รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 2543
Antepartum assessment นาวิน ศักดาเดช 5372
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Hypertension in Pregnancy) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 28041
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ แพรทิพย์ พรายแก้ว 9885
Genitourinary syndrome of menopause อภิชญา เตชะตา 3769
Sepsis in pregnancy จุฑามาศ อาภรณ์พัฒนา 3752
รกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 8514
ภาวะติดเชื้อหลังคลอด ( Puerperal infection) ศุภากร ล้อชัยเวช 16413
มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 7430
Gestational Trophoblastic Disease ธนภัค วิเศษมงคลชัย 2576
การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยการใช้ยาและฮอร์โมน ปองปวัน เชียรวิชัย 17307
การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับยาเคมีบำบัด ปาณิศา ฮันตระกูล 5140
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำในการผ่าตัดทางนรีเวช อภิชญา เตชะตา 11078
Induced abortion เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 7116
ภาวะพัฒนาการทางเพศช้า (Delayed puberty) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 3154
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 23441
TORCH infection in pregnancy ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 8006
การตรวจด้วยคอลโปสโคป (Basic Colposcope) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 6237
Emergency contraception เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 5865
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงในหญิงตั้งครรภ์ พรรณารัตน์ ขุนทอง 6313
การตัดมดลูกระยะคลอด (peripartum hysterectomy) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 2081
การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 22020
วัณโรคในหญิงตั้งครรภ์ (Tuberculosis in pregnancy) อภิชญา เตชะตา 8008
Early pregnancy loss กฤตยา ภิรมย์ 5405
Ectopic pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 16571
Osteoporosis in menopause ปานวาด หาญอมร 4844
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) รัญชิดา สุวรรณสาร 5897
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 8014
Surgical management in postpartum hemorrhage พิชญ์วิทย์ บุญนำ 4167
Nausea and Vomiting of Pregnancy ธนภัค วิเศษมงคลชัย 15079
How to spot uterine mass: uterine sarcoma? ฉันท์หทัย นันท์ชัย 3297
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 1751
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 20546
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 11586
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 16183
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 15934
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 22110
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 4746
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 3675
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 6059
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 9002
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 14247
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 4974
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 6405
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 7419
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 6078
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 11354
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 9124
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 19887
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 5670
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 11541
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 15955
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 21948
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 19194
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 18537
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 6015
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 12409
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 42115
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 9419
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 10256
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 13663
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 24099
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 5361
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 7575
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 12094
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 33030
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 27218
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 11648
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 12387
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 10573
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 12724
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 10455
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 6184
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 8906
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 58614
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 27942
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 7989
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 6194
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 4561
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 7816
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 15484
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 28933
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 9948
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 17900
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3279
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 13165
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 10530
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 6867
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 12788
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 8188
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 7730
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 25729
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 5456
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 17858
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 16917
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 22504
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 17124
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 5617
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 7300
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 10231
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 29422
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 8807
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 5092
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 27190
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 12377
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 21030
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 58671
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 10437
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 5935
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 16346
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 8449
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 18591
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 20440
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 11090
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 5729
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 53323
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 8844
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 14388
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 21440
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 8549
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 25713
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 14130
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 12906
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 22602
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 11581
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 10816
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 21646
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 15885
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 12633
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 46330
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 14746
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 29036
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 42690
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 25060
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 16820
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 17780
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 11490
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 19945
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 32492
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 16204
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 40016
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 18875
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 12087
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 11777
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 11810
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 27115
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 18484
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 12119
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 15506
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 30998
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 42654
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 15941
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 9104
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 33137
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 55418
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 24956
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 40610
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 13921
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 44704
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 14019
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 49959
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 16875
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 6744
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 39571
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 34598
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 20830
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 41271
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 27515
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 43873
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 14850
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 25009
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 35374
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 48176
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 12637
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 9889
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 23786
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 30730
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7215
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 48318
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 15625
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 31276
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 23627
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 36836
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 16634
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 26414
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 9872
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 40726
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 35292
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 20877
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 70451
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 24295
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 10042
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 20847
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 37125
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 61542
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 20334
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 25287
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 27262
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 22306
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 8307
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 15331
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 10618
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 12121
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 97374
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 31029
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 49121
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 8444
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 15768
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 18357
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 61517
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 25267
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 25663
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 89039
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 113531
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 11339
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 8874
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 74632
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 60135
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 11314
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 31151
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 67806
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 17116
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 16896
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 39350
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 13523
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 28320
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 18475
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 28270
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 42208
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 5720
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 9781
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 17406
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 25177

Login Form