Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

17June2021

You are here: Home Lecture/Topic Residents' Topic Review
Display # 
Title Author Hits
มะเร็งช่องคลอด (Vaginal Cancer) ธนวิชญ์ พูลสิน 17
Pain control in pregnancy การระงับปวดในระหว่างตั้งครรภ์ ลลิตา ประดิษฐ์ 142
Fetal growth restriction ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ปิ่นนภา เตอะอ้าย 181
การวินิจฉัยและการดูแลภาวะวัยสาวก่อนกำหนดชนิด gonadotropin dependent ปิ่นนภา เตอะอ้าย 162
การดูแลต่อการบาดเจ็บอวัยวะระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ พุทธฺิภณ ใจพรม 128
ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัว (Endometrial hyperplasia) กานต์ทอง ศิริวัฒน์ 294
Critical Care in Postoperative Gynecologic Patients ณัฐกานต์ เสงี่ยมพร 166
Premenstrual syndrome and Premenstrual dysphoric disorder ปาณิศา ฮันตระกูล 319
โรคตับและระบบทางเดินน้ำดีในสตรีตั้งครรภ์ ศุภกร ล้อชัยเวช 741
การเตรียมลำไส้ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทางนรีเวชวิทยา แพรทิพย์ พรายแก้ว 562
ยาฝังคุมกำเนิด Implant contraception นาวิน ศักดาเดช 1749
Common vulvar lesions รัศมิ์รวี จันทรศิริ 688
น้ำคร่ำ (Amniotic fluid) รัศมิ์รวี จันทรศิริ 1385
การคัดกรองภาวะครรภ์เป็นพิษ ( Pre-eclampsia screening ) นภัส โล่ห์ตระกูล 1165
ภาวะเลือดออกทางช่องคลอดในหญิงวัยก่อนเจริญพันธุ์ พันธุ์ชิตา พงศ์ศุภสมิทธิ์ 1351
Disorders of sexual development (DSD) ณัฐนิภา ภารพบ 2671
Rheumatic and Musculoskeletal Diseases in Pregnancy (โรคข้อและกล้ามเนื้อกระดูกในหญิงตั้งครรภ์) ปาณิศา ฮันตระกูล 760
Uterotonic drugs in postpartum hemorrhage อนุชิต อินตา 2366
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะใกล้เสียชีวิต นาวิน ศักดาเดช 2969
โรคผิวหนังในสตรีตั้งครรภ์ (Skin diseases in pregnancy) พุทธิภณ ไชยพรหม 2286
Chronic pelvic pain ปิ่นนภา เตอะอ้าย 1584
ภาวะทารกตัวโต (macrosomia) พัชรี เรืองเจริญ 2508
โรคของต่อมไทรอยด์ในสตรีตั้งครรภ์ ปองปวัน เชียรวิชัย 7322
Hereditary breast and ovarian cancer syndrome ลลิตา ประดิษฐ์ 2094
Cervical cancer in pregnancy จุฑามาศ อาภรณ์พัฒนา 1560
ภาวะมดลูกเจริญผิดปกติแต่กำเนิด : Congenital uterine anomalies รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 2924
Antepartum assessment นาวิน ศักดาเดช 5885
ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Hypertension in Pregnancy) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 28930
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในหญิงตั้งครรภ์ แพรทิพย์ พรายแก้ว 10483
Genitourinary syndrome of menopause อภิชญา เตชะตา 4111
Sepsis in pregnancy จุฑามาศ อาภรณ์พัฒนา 4203
รกลอกตัวก่อนกำหนด (Placental abruption) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 8980
ภาวะติดเชื้อหลังคลอด ( Puerperal infection) ศุภากร ล้อชัยเวช 17008
มะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 7964
Gestational Trophoblastic Disease ธนภัค วิเศษมงคลชัย 2890
การรักษาเนื้องอกมดลูกโดยการใช้ยาและฮอร์โมน ปองปวัน เชียรวิชัย 17831
การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับยาเคมีบำบัด ปาณิศา ฮันตระกูล 5602
ภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำในการผ่าตัดทางนรีเวช อภิชญา เตชะตา 11666
Induced abortion เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 7715
ภาวะพัฒนาการทางเพศช้า (Delayed puberty) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 3456
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 24082
TORCH infection in pregnancy ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 8593
การตรวจด้วยคอลโปสโคป (Basic Colposcope) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 6659
Emergency contraception เลอเกียรติ คำประดิษฐ์ 6279
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช่วยชีวิตขั้นสูงในหญิงตั้งครรภ์ พรรณารัตน์ ขุนทอง 6701
การตัดมดลูกระยะคลอด (peripartum hysterectomy) รักษ์ชณกข์ บุญเปี่ยม 2303
การทำหมันหญิง (Tubal Sterilization) รังสรรค์ เดชนันทพิพัฒน์ 22612
วัณโรคในหญิงตั้งครรภ์ (Tuberculosis in pregnancy) อภิชญา เตชะตา 8421
Early pregnancy loss กฤตยา ภิรมย์ 5744
Ectopic pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 17109
Osteoporosis in menopause ปานวาด หาญอมร 5203
Congenital adrenal hyperplasia (CAH) รัญชิดา สุวรรณสาร 6339
โรคหอบหืดในหญิงตั้งครรภ์ (Asthma in Pregnancy) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 8665
Surgical management in postpartum hemorrhage พิชญ์วิทย์ บุญนำ 4439
Nausea and Vomiting of Pregnancy ธนภัค วิเศษมงคลชัย 15593
How to spot uterine mass: uterine sarcoma? ฉันท์หทัย นันท์ชัย 3538
ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic inflammatory disease/ PID) ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 1802
หลักการเย็บปิดหน้าท้องและภาวะแทรกซ้อนจากการเย็บปิดหน้าท้อง ปองปวัน เชียรวิชัย 21086
Neural tube defect (NTD) ปานวาด หาญอมร 12041
การตัดมดลูกทางหน้าท้อง (Abdominal hysterectomy) พัชรี เรืองเจริญ 16749
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ในหญิงตั้งครรภ์ ฉันท์หทัย นันท์ชัย 16439
การดูแลรักษาภาวะไม่ตกไข่ (Management of Anovulation) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 22669
Venous Thromboembolism in Pregnancy ธาวินี กฤตสรรค์วงศ์ 5047
Ovarian sex cord stromal tumors กฤตยา ภิรมย์ 3883
Bladder test, make it simple for general gynecologist ฉันท์หทัย นันท์หทัย 6405
ภาวะโปรแลคตินในเลือดสูง (hyperprolacinemia) ชินาภา ณัฐวงค์ศิริ 9451
Nutrition in pregnancy พรรณารัตน์ ขุนทอง 14989
การผ่าตัดนำรังไข่ และท่อนำไข่ออกเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 5308
Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) ชลธิชา ตานา 6724
Epilepsy in Pregnancy สันต์ธีร์ ติยะธะ 7820
Medical treatment in endometriosis ระพีพัฒน์ เอื้อกิจรุ่งเรือง 6382
Approach to the patient with an adnexal mass ปานวาด หาญอมร 11828
HPV testing and vaccine ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 9482
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ (Estimate fetal weight) นนทิกานต์ อโนทัยสถาพร 20401
การรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดขณะออกแรงในผู้หญิง ทักษิณา ทินนา 5999
การประเมินภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Assessment for pelvic organ prolapse) วรรณพร สิงห์น้อย 11964
Prevention of surgical site infection วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 16459
การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก (Pregnancy in advanced maternal age) ปวีณา พังสุวรรณ 22532
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 19993
Common Chromosome Abnormalities กฤตยา ภิรมย์ 19049
Assisted reproductive technology: general knowledge, preparation for couple Administrator 6232
ภาวะแท้งซ้ำซาก (recurrent pregnancy loss) หรัดปพร ปิยะเวชการ 12961
ภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ ชลธิชา ตานา 42727
Thrombocytopenia in Pregnancy ธัญญารัตน์ ทัพเงิน 9812
Basic Cell Biology and Cancer Genetics รัญชิดา สุวรรณสาร 10676
แนวทางการดูแลรักษาเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกโดยไม่ตัดมดลูก ปวีณา พังสุวรรณ 14160
ภาวะอ้วนในหญิงตั้งครรภ์ (Obesity in pregnancy) วรรณพร สิงห์น้อย 24560
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในมะเร็งนรีเวช ทักษิณา ทินนา 5586
Ovarian Germ Cell Tumors หรัดปพร ปิยะเวชการ 7880
Rhesus-D Negative in Pregnancy วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 12578
Practical point in high risk ANC ปรัชญาวรรณ ทองนอก 33557
ยาเม็ดคุมกำเนิด Oral contraception ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 27933
Surgical management of uterine atony สันต์ธีร์ ติยะธะ 12057
ผลเสียต่อไขกระดูกจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด วรรณพร สิงห์น้อย 12818
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ชลธิชา ตานา 11041
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) in Pregnancy สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 13123
Sexual assault ทักษิณา ทินนา 10834
Reproductive Options for HIV Couples วิศิษฎ์ จันทร์คุณาภาส 6406
บทบาทของนรีแพทย์ในการดูแลหญิงข้ามเพศ จงปีติ วุฒิสรรพ์ 9314
หูดอวัยวะเพศ (Anogenital wart) ปวีณา พังสุวรรณ 59713
ครรภ์แฝด (Multifetal Pregnancy) ปรัชญาวรรณ ทองนอก 28517
การลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 8334
Basic steps in simple vaginal hysterectomy for general gynecologists สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 6413
การป้องกันการบาดเจ็บทางเดินปัสสาวะในขณะผ่าตัดทางนรีเวช สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 4767
Ovarian reserve for general gynecologist รัตน์พล อ่ำอำไพ 8056
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 16104
เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 29896
Benign disease of vulva หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 10502
Sexually transmitted infections in pregnancy สันติภาพ ศรีสมบูรณ์ 18407
Impact of assisted reproductive technology on gynecological surgery ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 3365
Mature Cystic Teratoma (Dermoid Cyst): Challenges of Surgical Management หรัดปพร ปิยะเวชการ 13503
Abdominal Hysterectomy นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 10832
The Role of radiation therapy in Gynecologic cancer สันต์ธีร์ ติยะธะ 7085
Teratogen ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น 13251
ภาวะเลือดออกผิดปกติในสตรีวัยหมดระดู Postmenopausal bleeding ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 8489
Opportunistic salpingectomy อลิน เพชโรภาส 8012
Update in Preterm labor หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 26261
How to management of adnexal mass in pregnancy รัตน์พล อ่ำอำไพ 5619
ความบกพร่องทางเพศของผู้หญิง (Female Sexual Dysfunction) อารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร 18272
ภาวะไม่มีระดู (Primary Amenorrhea) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 17270
ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy/Hydatidiform mole) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 23113
ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Polycystic Ovary Syndrome) สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 17698
Depression in midlife women อลิน เพชโรภาส 5794
Cervical Cancer Screening and Prevention สิฐนันท์ ธนินทรานนท์ 7523
Management of AUB in hormonal contraception หทัยรัตน์ เรืองเดชณรงค์ 10607
เครื่องมือผ่าตัดทางสูติศาสตร์และนรีเวช นภวรี จันทวงศ์ 29935
Basic Chemotherapy in Gynecologic Oncology สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 9187
Menopause and cardiovascular risk มัลลิกา วงศ์ชนะ 5238
เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ (Endometrial hyperplasia) ดาราณี มีเงินทอง 27698
การป้องกันการติดเชื้อสเตร๊บโตคอคคัสกรุ๊ปบีในทารกแรกเกิด จิตรลดา คำจริง 12784
การทำหมันหญิง (Female sterilization) ปกรณ์ จักษุวัชร 21594
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus) ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 59307
Vaginal pessaries in Pelvic Organ Prolapse ญาดา ทองอยู่ 10659
Hereditary Cancer Syndromes and Risk Assessment อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 6127
มะเร็งปากช่องคลอด (Vulvar cancer) จุฬาลักษณ์ จิระพัฒน์สกุล 16863
การตั้งครรภ์กับโรคลิ้นหัวใจ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 8723
การดูแลรักษาเซลล์วิทยาปากมดลูกผิดปกติ (Management in abnormal Pap smear) จงปีติ วุฒิสรรพ์ 19195
การส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy) นวลอนงค์ วงศ์ขันแก้ว 20927
วิธีการผ่าท้องทำคลอดแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 11390
Nutrition in menopause ราชาวดี ตันวิสุทธิ์ 5873
ความผิดปกติของรก (Placental abnormalities) ปกรณ์ จักษุวัชร 53884
Palliative Care in Gynecological Cancer รัตน์พล อ่ำอำไพ 9005
Management of Gonadotropin-dependent precocious puberty (GDPP) อลิน เพชโรภาส 14773
ยาต้านอาการอาเจียน (Antiemesis) : NCCN Guideline Antiemesis Version I.2015 จิตรลดา คำจริง 21921
Premature Ovarian Insufficiency สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 8809
สรีรวิทยาของการตั้งครรรภ์ (Maternal Physiology) ดาราณี มีเงินทอง 26219
Surgical Management ofPost partum hemorrhage ( PPH ) ญาดา ทองอยู่ 14492
Congenital Adrenal Hyperplasia อัญญาวีร์ อภิโชติธิวัฒน์ 13210
Intrauterine devices: ห่วงอนามัย ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 23078
Asthma in pregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 11889
Pathohistologic Review of Common Gynecologic Cancer นภวรี จันทวงศ์ 11060
Update in Sexually Transmitted Diseases วีรวิชญ์ พรวัฒนไกรเลิศ 22065
หัตถการการเย็บผูกปากมดลูก (Cervical cerclage) วสกร เสือดี 16218
The Premenstrual Syndrome And Premenstrual Dysphoric Disorder (PMS and PMD) ปกรณ์ จักษุวัชร 13007
แผลฉีกขาดบริเวณฝีเย็บที่เกิดจากการคลอด (ObstetricPerineal Laceration) จิตรลดา คำจริง 46908
Intrapartum Analgesia and Anesthesia ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 15046
ภาวะขาดระดู (Secondary amenorrhea) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 29498
วัสดุเย็บแผลและการเย็บปิดหน้าท้อง ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 43378
ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู (Postmenopausal bleeding) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 25612
Noninvasive Prenatal Testing (NIPT) ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 17162
Overactive bladder (OAB) ญาดา ทองอยู่ 18211
Asherman syndrome ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 11777
ภาวะทารกบวมน้ำ (Hydrops fetalis) ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 20324
หัตถการพื้นฐานทางนรีเวช (Basic Gynecologic Procedures) สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 33107
แนวทางการดูแลสตรีและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ดาราณี มิเงินทอง 16563
Basic Genetics : Modes of inheritance ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์ 40548
การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor Muscle Training) นภวรี จันทรวงศ์ 19309
Embryogenesis and Fetal Morphological Development ชลรส เจริญรัตน์ 12362
Pelvic anatomy and clinical correlation ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 12026
Vulvovaginal atrophy ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 12082
การผ่าตัดคลอดลูกแบบอิงหลักฐานประจักษ์ทางการแพทย์ อรพิน จิตคุณธรรมกุล 27581
TORCH infection inpregnancy มัลลิกา วงศ์ชนะ 18770
การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 12290
Benefit and risk of postmenopausal hormone therapy วสกร เสือดี 15947
ภาวะขนดก (Hirsutism) ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 31530
ภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 43212
Ovarian germ cell neoplasms ชลรส เจริญรัตน์ 16205
Targeted therapy in gynecologic malignancy ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 9243
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช วสกร เสือดี 33500
ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 55947
Antiphospholipid syndrome พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 25538
Topic Review: Cephalopelvic Disproportion: Pelvic assessment ศศิวิมล ศรีสุโข 41064
Do we know about Radical hysterectomy? ศรันยา ชิตตระกูล 14180
Induction of labor : การชักนำการคลอด เจษฎา ใจพรหม 45326
Adolescent endometriosis ชาญฤทธิ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ 14138
Breastfeeding (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) ชลรส เจริญรัตน์ 50218
ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์สำหรับสตรีตั้งครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 17232
ทางเลือกในการสงวนภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 6830
การคุมกำเนิดในวัยรุ่น ธิติกาญจน์ เลิศหิรัญวงศ์ 40003
การเจ็บครรภ์คลอด ณัฐพัชร์ จันทรสกา 35040
Pelvic organ prolapse ดังชีวัน ตินนังวัฒนะ 21209
ภาวะการมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากเพศชาย ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 41740
การรักษาภาวะปวดประจำเดือน ศิรินาถ ศิริเลิศ 27913
การตั้งครรภ์เกินกำหนด (Postterm pregnancy) อรพิน จิตคุณธรรมกุล 44311
Array comparative genomic hybridization (aCGH) บงกช ชาครบัณฑิต 15074
Overview in Abdominal Hysterectomy ศศิวิมล ศรีสุโข 25263
มะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท์ 35803
การทดสอบความสมบูรณ์ของปอดของทารกในครรภ์ ภักดี แก้วแปงจันทร์ 48656
แนวทางการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยเนื้องอกรังไข่ชนิด Low Malignant Potential เจษฎา ใจพรหม 12900
Hereditary gynecologic cancers ภพรรัต ตันติวุฒิกุล 10020
Common Doppler Studies in Obstetrics ศรันยา ชิตะตระกูล 24170
Hyperprolactinemia พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 31174
Obstetric Outcomes after Conservative Treatment of Intraepithelial and Early Invasive Cervical Lesions ลินลดา วิจักขณ์อุรุโรจน์ 7248
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ศิรินาถ ศิริเลิศ 49073
Leiomyosarcoma (LMS) สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 15907
Thyroid disorders in pregnancy เจษฎา ใจพรหม 31694
Laparoscopic Gynecologic Surgery มนฤดี เตชะอินทร์ 23924
Fetal Death ณัฐพัชร์ จันทรสกา 37146
Trauma in Pregnancy วรุณสิริ หงส์ลดารมภ์ 16821
Management of adult sexual assault นพมาศ ถาธัญ 26784
Recurrent Pregnancy Loss สุพรรษา ศรีชุ่มจิตร 9975
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระหว่างตั้งครรภ์ พนิดา มีลาภกิจ 41155
Combined Estrogen-Progestin contraception บงกช ชาครบัณฑิต 35639
Urinary tract injury in gynecologic surgery เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 21128
An Approach to Clinical Diagnosis & Management : Common Vulvar Dermatoses ศศิวิมล ศรีสุโข 71082
Appropriate use of tocolytics ศิรินาถ ศิริเลิศ 24629
Quality of Life in Ovarian cancer ศรันยา ชิตตระกูล 10218
ช่องทางการผ่าตัดมดลูก (Route of Hysterectomy) ธนัท จิรโชติชื่นทวีชัย 21104
Nutrition in pregnancy เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 37346
Ultrasonography in Obstetric Emergencies ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 62006
Primary Peritoneal Carcinoma พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง 20671
Beyond Contraceptive Benefit นพมาศ ถาธัญ 25583
Ovulation Induction Drugs for Anovulatory Patients ปิยธิดา ภุมรา 27689
การป้องกันโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ภักดี แก้วแปงจันทร์ 22681
Fertility sparing surgery for invasive cervical cancer พนิดา มีลาภกิจ 8412
Primary Ovarian Insufficiency อสมา วาณิชตันติกุล 15501
Preconceptional Evaluation and Counseling วรุณสิริ หงส์ลดารมย์ 10800
Malaria in Pregnancy วิทวัส เชยพันธุ์ 12292
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescent Pregnancy) มนฤดี เตชะอินทร์ 97908
การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการคลอด เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 31421
Polycystic ovary syndrome ภัทรามาศ เลิศชีวกานต์ 49557
Update American Cancer Society Guidelines for Screening Cervical Cancer เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 8551
Current Management of Gestational Trophoblastic Neoplasia อสมา วาณิชตันติกุล 16025
Cervical Insufficiency ปิยะธิดา ภุมรา 18633
Preterm Premature Rupture of Membranes สุชิน กันทาวงค์ 62051
Amniotic fluid embolism syndrome อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 25715
Stress urinary incontinence in menopause เพ็ญพรรณ บุตรชัยงาม 26073
Preoperative and Postoperative Care อสมา วาณิชตันติกุล 89755
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ วิทวัส เชยพันธ์ 113908
Update in Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests มนฤดี เตชะอินทร์ 11429
Pathogenesis and treatment of infertility in woman with endometriosis ปิยธิดา ภุมรา 8960
Fetal Surveillance วรุณศิริ หงส์ลดารมย์ 75306
การติดเชื้อ HIV ในสตรีตั้งครรภ์ ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ 60691
Dietary Iodine in Pregnancy and Postpartum จิตรากานต์ เจริญบุญ 11523
Labor Pain Management กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 31515
Dysfunctional uterine bleeding เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร 68284
Osteonecrosis of the jaw พนิดา มีลาภกิจ 17388
Ovarian tumor in pregnancy จิตรากานต์ เจริญบุญ 17130
Induced Abortion กมลนัทธ์ ประพันธ์วัฒนะ 39737
Gestational carrier pregnancy and Oocyte donation อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร 13695
A practical Approach to Ambiguous Genitalia รุสลีนาห์ โตะอาดัม 28649
Pessary Usage in Pelvic Organ Prolapse รวีวรรณ คำโพธิ์ 18683
Medical Ethics in OB-GYN พนารัตน์ สิริคุณาลัย 28779
Neonatal Resuscitation:2010 ขจร อาชวานันทกุล 42551
Update in HT ณัฐนิตา มัทวานนท์ 5754
Cervical cancer in pregnancy สุชิน กันทาวงศ์ 9896
Non-pharmacological management of labor pain จิตรากานต์ เจริญบุญ 17558
Dermatoses of Pregnancy เกื้อหนุน บัวไพจิตร 25479

Login Form