Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

27July2021

You are here: Home Meconium Ileus / Peritonitis

Meconium Ileus / Peritonitis

Meconium Ileus / Peritonitis

Clinical Review

Meconium Ileus / Peritonitis

บทนำ

Meconium ileus เกิดจากการอัดแน่นของขี้เทาที่เหนียวข้นในส่วนปลายของไอเลียม อุบัติการราว 1:2,000 การคลอดของชาวคอเคเซียน ส่วนใหญ่เกิดกับทารกที่เป็น cystic fibrosis ไอเลียมโป่งขยาย แต่โคลอนแฟบเป็นส่วนใหญ่ แต่บางรายขี้เทาอาจอุดตันในโคลอนด้วย ซึ่งทำให้เกิด ภาวะ meconium plug syndrome ประมาณครึ่งหนึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนทางลำไส้ เช่น volvulus ลำไส้ตันหรือทะลุ meconium peritonitis

ลักษณะทางคลื่นเสียงความถี่สูง

  • การตรวจพบ echogenic meconium อยู่ในลำไส้ซึ่งโป่งขยายขึ้น
  • ลำไส้เล็กขยาย ซึ่งเป็นผลตามมาจากการอุดตัน
  • ครรภ์แฝดน้ำ พบในรายลำไส้โป่งขยายได้บ่อย
  • ก้อนลำไส้ทึบเสียง อาจพบได้ในบางราย ซึ่งเกิดจากก้อนขี้เทาที่อัดแน่น

Meconium Ileus

Dilated bowel with outlining echogenic meconium

Meconium Peritonitis

Echogenic calcifications outling the hepatic rim

Classic Images

Classic Images