นรีเวชทางเดินปัสสาวะและผ่าตัดซ่อมเสริมอุ้งเชิงกราน

Overview

นรีเวชทางเดินปัสสาวะและผ่าตัดซ่อมเสริมอุ้งเชิงกราน

Urogynecology & Pelvic Reconstructive Surgery


ตลอดวัยของสตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงของการพยุงพื้นอุ้งเชิงกราน (pelvic floor support) อันเนื่องมาจากการปัจจัยต่างๆ อาทิ เช่น การตั้งครรภ์และคลอดบุตร การเพิ่มขึ้นของวัย การออกกำลังกายอย่างหนัก ท้องผูกเรื้อรัง และการขาดฮอร์โมนจากวัยทอง เป็นต้น ภาวะที่มีการอ่อนแอของการพยุงพื้นอุ้งเชิงกรานนี้ เรียกรวมๆว่า การบกพร่องของพื้นอุ้งเชิงกราน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในผู้ป่วยสตรี ได้แก่ อวัยวะในอุ้งเชิงกรานยื่นย้อย (มดลูกหรือช่องคลอดหย่อน) ขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระผิดปกติ ตลอดจนรบกวนการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ส่งผลลบต่อคุณภาพชีวิตของสตรีจำนวนมาก

คลินิกสตรีปัสสาวะและอุ้งเชิงกราน หน่วยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและผ่าตัดซ่อมเสริมอุ้งเชิงกราน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางด้านการวินิจฉัย รักษา และศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ ในผู้ป่วยสตรีที่มีปัญหาจากความผิดปกติของพื้นอุ้งเชิงกราน เช่น ปัสสาวะเล็ด กลุ่มอาการกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน อวัยวะในอุ้งเชิงกรานยื่นย้อย (มดลูกหรือช่องคลอดหย่อน) อุจจาระเล็ด รูรั่วของช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะหรือไส้ตรง เป็นต้น นอกจากการผ่าตัดทางช่องคลอดและทางแผลเปิดหน้าท้องแล้ว หน่วยนรีเวชทางเดินปัสสาวะและผ่าตัดซ่อมเสริมอุ้งเชิงกราน ยังให้บริการโดยการผ่าตัดที่รุกล้ำน้อย (minimally invasive surgery) ซึ่งมีข้อดีตรงที่แผลเล็ก เจ็บปวดน้อย และระยะพักฟื้นสั้นกว่า เช่น การผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องทัอง (laparoscopy) และใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robot) ตลอดจนการผ่าตัดแบบอนุรักษ์โดยไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกเพื่อรักษาสตรีที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน