Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

28July2021

You are here: Home Ascites

Ascites

Ascites

Clinical Review

Ascites

บทนำ

น้ำคั่งในช่องท้อง (ascites) ถือเป็นความผิดปกติเสมอ ในรายที่รุนแรงจะสามารถมองเห็นได้ง่ายจากภาพคลื่นเสียง แต่ในรายที่มีปริมาณเล็กน้อยอาจเห็นได้ยาก แต่มีความสำคัญ เพราะอาจเป็นการแสดงออกระยะเริ่มแรกของภาวะบวมน้ำจากสาเหตุต่าง ๆ ในบางรายอาจจะแยกยากจาก pseudoascites ซึ่งเป็นแนวความเสียงต่ำ ๆ ที่ขอบด้านในของผนังหน้าท้อง (เกิดจากส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อ) ดูคล้ายน้ำฉาบด้านในของช่องท้อง

ลักษณะดังต่อไปนี้บ่งชี้ว่าเป็นน้ำในช่องท้องจริง ไม่ใช่ pseudoascites

  • เห็นน้ำแทรกระหว่างขดลำไส้ หรือฉาบอวัยวะในช่องท้องให้เห็นขอบเขตชัดขึ้น เช่น ตับ โอเมนตัม เส้นเลือดดำสายสะดือ หรือ falciform ligament
  • พบลักษณะอื่น ๆ ของภาวะบวมน้ำ
  • มีภาวะครรภ์แฝดน้ำ

สาเหตุสำคัญของการมีน้ำในช่องท้อง

  • ภาวะบวมน้ำจากสาเหตุใด ๆ (พบบ่อยที่สุด)
  • ภาวะติดเชื้อในมดลูก
  • ทางเดินอาหารหรือทางเดินปัสสาวะทะลุ
  • เนื้องอกในช่องท้อง (พบน้อยมาก)
  • Chyloperitoneum (พบน้อยมาก)

สังเกต : น้ำในช่องท้องที่สัมพันธ์กับภาวะบวมน้ำมักจะพบร่วมกับการมีน้ำคั่งที่ช่องว่างอื่น ๆ ในร่างกายด้วย เช่น ชั้นใต้ผิวหนัง น้ำในช่องปอด หรือช่องเยื่อหุ้มหัวใจ แต่การพบเฉพาะในช่องท้องเดี่ยว ๆ มักจะเกิดจากความผิดปกติในช่องท้อง

Minimal Ascites

Pseudoascites

secondary to abdominal musculature

Moderate ascites

Marked ascites

 

Classic Images

Classic Images