Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

27July2021

You are here: Home Suree Simarak

Suree Simarak

Suree Simarak

Suree Simarak

ร.ศ.พ.ญ.สุรีย์    สิมารักษ์

วัน/เดือน/ปีเกิด  :  ……………25  มีนาคม  2475………………….
สถานที่เกิด  :  ………………จ.กรุงเทพมหานคร………………….

การศึกษา 

ปี พ.ศ. สถานศึกษา ปริญญาบัตร
พ.ศ. 2581-2492 รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ - มัธยมศึกษา ปีที่ 6
พ.ศ. 2493-2494 - รร. เตรียมอุดมศึกษา - มัธยมศึกษา ปีที่ 7-8
พ.ศ. 2495-2496 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ปี
พ.ศ. 2497-2501 - คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ - ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ. 2506 - Post graduate in OB & GYN จาก Pennsylvania University Phillaeletplia U.S.A. - Cert in Basic Seiure and OB & GYN
พ.ศ. 2511 - University of Chicago, Illinois - Certificate American Board of OB & GYN
พ.ศ. 2514-2515 -  Vanderbilt University Tennessee,USA. - Certificate in Cytology

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.)  ............................30  กันยายน   2536.........................

 

 ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ  :

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง
พ.ศ.2501 - Rotating internships in Chulalonkor Hospital Med School
พ.ศ.2502 - Resident in OB-GYN Dept of Chulalonkor Hospital School
พ.ศ.2503 - อาจารย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์-นรีเวชฯ คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ.2506 - Post graduate in OB-GYN Pennsylvania pensively Philadelphia U.S.A.
พ.ศ.2510 - Complete Rerisleney Training in OB-GYN com Lying In Hospital Chicago University U.S.A.
พ.ศ.2511 - Certificate American Board of OB-GYN
พ.ศ. 2514 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
พ.ศ.2515 - Vanderbilt University, Tennessee-Certificate in Cytology
พ.ศ. 2530 - รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชฯ
- หัวหน้าหน่วย Perinato
พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปี พ.ศ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2508 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
พ.ศ. 2511 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
พ.ศ. 2514 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
พ.ศ. 2518 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
พ.ศ. 2521 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
พ.ศ. 2525 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
พ.ศ. 2528 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
พ.ศ. 2531 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

ผลงานที่สำคัญ

  1. คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา  จากกองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์  ส่วนศึกษาต่อต่างประเทศ (พ.ศ.2526- 2528)
  2. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. คณะกรรมการส่งเสริมการสงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อน คณะแพทยศาสตร์
  4. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงานห้องผ่าตัดผู้ป่วยโรคเอดส์

ฝากข้อคิด

ดีใจมากที่ได้มาเป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิกคณะแพทย์เชียงใหม่   (ไม่ได้ใช้คำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะตอนนั้นยังขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแพทย์)  ได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือคนยากคนจน คนด้อยโอกาส   ในสมัยเริ่มแรกนั้นทุกคนที่มาสนิทสนมกลมเกลียว และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี  ยากที่จะลืมวันเก่า ๆ นั้นได้  ซึ่งจะแตกต่างกันจากตอนนี้มาก  ขอให้รักกันไว้และช่วยเหลือกันให้มาก

สิ่งที่ดีใจที่มีโอกาสได้ทำ คือ ตอนที่ได้โอกาสจาก อาจารย์ศุภร ซึ่งเปรียบเสมือนพี่สาว ซึ่งคอยช่วยเหลือให้กำลังใจและให้โอกาสในการทำงานอย่างที่อยากจะทำ เพราะก่อนนั้นการดูแลผู้ป่วยของเรายังไม่ดีที่ควร  โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเรื่อง OB ทั้งหลาย อัตราการตายของมารดาจากการตกเลือดยังมีมาก และจากครรภ์เป็นพิษยังมีมาก เพราะการรักษายังไม่มีระบบนัก อาจารย์ศุภรให้โอกาสทำงานนี้ จึงได้รับหน้าที่ดูแลคลินิกหญิงมีครรภ์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขั้น High Risk Clinic ร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น ๆ และ Resident ด้วย  ซึ่งทำให้ผลการดูแลรักษาของเราดีขึ้น และต้องขอขอบคุณ อาจารย์กำจัด ที่ให้การสนับสนุนต่อมาในสมัยท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ จนกระทั่ง เราสามารถตั้งเป็นหน่วย Maternal-Fetal Medicineได้

ตอนนี้ภาควิชาเราก็สร้างมาได้มาก ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกน้อง ๆ ลูก ๆ ทุกคน  ขอให้ดูแลภาควิชาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป