เด้นท์สูติฯ คว้ารางวัลการเสนองานวิจัย จากราชวิทยาลัยสูติฯ

Winner20S

ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมกับการเสนอผลงานวิจัยของเด้นท์สูติฯ เชียงใหม่ ในงานประชุมประจำปีของราชวิทยาลัยสูติฯ ครั้งที่ 35 โดย พญ. รักษ์ชนกข์ บุญเปี่ยม (มิ้นท์) ได้รับรางวัลที่ 1 พญ. พัชรี เรืองเจริญ (แนน) ได้รับรางวัลที่ 3 และพญ. อภิชญา เตชะตา (พลอย) และ พญ. จุฑามาศ อาภรณ์พัฒนา (หมิว) ได้รับรางวัลชมเชย