Kittipat Charoenkwan

Kittipat Charoenkwan

A kittipat1

รศ. นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ
Kittipat Charoenkwan
Associate Professor
M.D., Diploma in OB & GYN
MRTCOG 

พญ. ณัฐนิภา ภารพบ

 

Family Name
 
Charoenkwan
First Name: Kittipat
Sex
Male
Title
Associate Professor
Nationality
Thai
Birth place
Saraburi, Thailand
Birth date
October 6, 1972
Education 1995
M.D. (First Class Honors) Chiang Mai University, Thailand)
1996
Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
1999
Diploma of Thai Board of OB & GYN
2001
Certificate, Gynecologic Oncology, University of Toronto-McMaster University Integrated Program Toronto, Ontario, Canada
Career position 2006 Assistant Professor
2008 Associae Professor
Subspecialty Gynecologic Oncology
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Publications (PubMed)

Academic activity

ชัยเลิศ พงศ์นริศรA ChalaithornSA chalongsA chananes A jaruwans A DhammapojS
เฟื่องลดา ทองประเสริฐ จตุพล ศรีสมบูรณ์ เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กิตติภัต เจริญขวัญ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ มนัสวี มโนปัญญา
ณัฐนิตา มัทวานนท์ A NatpatS A Phudits ประภาพร สู่ประเสริฐ A RattiyaS สายพิณ พงษธา
A Sasiwimols A Sethawats A SirinartS สิทธิชา สิริอารีย์ สุชยา ลือวรรณ สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
ทวิวัน พันธศรี ธีระ ทองสง อุบล แสงอนันต์ อุษณีย์ แสนหมี่ วีรวิทย์ ปิยะมงคล A Worashorns