พ.ญ. ณัฐกานต์ รุ่งตรานนท์ (นุ๊กนิก)

พญ. ณัฐกานต์ รุ่งตรานนท์ (นุ๊กนิก)

ต้นสังกัด: รพ. ป่าซาง จังหวัดลำพูน

งานวิจัย: Literature review; Ongoing

พญ.กานต์ทอง ศิริวัฒน์ (เกล)

พญ. กานต์ทอง ศิริวัฒน์ (เกล)

ต้นสังกัด: รพ. ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

งานวิจัย: Ongoing

ศิรวิทย์ ทองสุก (เต้ย)

นพ. ศิรวิทย์ ทองสุก (เต้ย)

ต้นสังกัด: รพ. เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานวิจัย: Ongoing

นพ. ธนวิชญ์ พูลสิน (แทน)

นพ. ธนวิชญ์ พูลสิน (แทน)

ต้นสังกัด: รพ. เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

งานวิจัย: Ongoing

อนุชิต อินตา (นับ)

นพ. อนุชิต อินตา (นับ)

ต้นสังกัด: รพ. ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

งานวิจัย: Ongoing

นพ. กรกช วัฒนศิริ (แพน)

นพ. กรกช วัฒนศิริ (แพน)

ต้นสังกัด: รพ. ระนอง จังหวัดระนอง

งานวิจัย: Ongoing

พญ. กมลรัตน์ มณฑาทิพย์ (อีฟ)

พญ. กมลรัตน์ มณฑาทิพย์ (อีฟ)

ต้นสังกัด: แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

งานวิจัย: Ongoing

พญ. พันธุ์ชิตา พงศ์ศุภสมิทธิ์ (มิลค์)

พญ. พันธุ์ชิตา พงศ์ศุภสมิทธิ์ (มิลค์)

ต้นสังกัด: แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

งานวิจัย: Ongoing

พญ. นภัส โล่ห์ตระกูล (ข้าวปุ้น)

พญ. นภัส โล่ห์ตระกูล (ข้าวปุ้น)

ต้นสังกัด: แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

งานวิจัย: Ongoing

พญ. ณัฐนิภา ภารพบ (แพร)

พญ. ณัฐนิภา ภารพบ (แพร)

ต้นสังกัด: แพทย์ใช้ทุน (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

งานวิจัย: Ongoing