TH / EN

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

ภาควิชาจุลชีววิทยา ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรหาเรา

053-935332, 053-935333

อีเมล์

phatcharaseth.sathit@cmu.ac.th