Oops...
Slider with alias medicare about1 not found.
Categories
28
Apr
เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ENG 2022 Get Started เก่งภาษาอังกฤษง่ายกว่าที่คิด ไปกับคอร์สที่งานบุคคลจัดให้ เรียนภาษาอังกฤษทั้งแบบออนไลน์ real-time กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษา มช. ผ่านเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ การประชุม และภาษาอังกฤษเพื่อกิจการด้านสุขภาพ รวมถึงได้ฝึกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการพูด ให้คุณได้สื่อสารอย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ เรียนเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ การเรียนนั้นเรามุ่งหวังเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ มิใช่การเรียนเพื่อวัดระดับหรือตัดสิน เลือกเวลาที่เหมาะกับคุณ เนื่องจากบุคลากรของเรานั้นมีระยะเวลาของการทำงานหลากหลาย เราจึงเพิ่ม ห้องเรียนในเวลาต่าง ๆ มากขึ้น โดยครั้งที่แล้ว มีช่วงเวลาการเรียนดังนี้ 09.30-11.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 13.30-15.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 17.00-18.00 น. อังคาร และพฤหัสบดี / จันทร์ และพุธ สะดวกสบาย ห่างกันไว้เพื่อความปลอดภัย ด้วยการเรียนออนไลน์ แม้สถานการณ์โควิด-19 จะหนักขึ้น แต่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดตาม เรามุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร [...]
Posted in: โครงการ/กิจกรรม,
30
Mar
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior ครั้งที่ 4

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M modernized workforce

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,
21
Mar
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรนอกสังกัดคณะฯ

นายวิฑูรย์ มหาวัน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรนอกสังกัดคณะฯ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,
18
Mar
พิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: โครงการ/กิจกรรม,
16
Mar
เชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior “การบริการที่เป็นเลิศสู่การเป็นโรงพยาบาลในดวงใจ”
เชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior “การบริการที่เป็นเลิศสู่การเป็นโรงพยาบาลในดวงใจ” วันที่ 16 มีนาคม 2565 งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร บุคลากรคณะฯเข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ความรู้เรื่อง Excellent service mind แก่บุคลากรภายในคณะฯ ทุกระดับ เพื่อพัฒนาเทคนิคการทำงานด้านการบริการด้วยการบริการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อสร้าง Excellent service Champion and Potential Trainer ภายในคณะฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/courses/service-excellent/ คลิกเพื่อไปยังหน้าหลักของโครงการฯ Recent posts เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565 โครงการ/กิจกรรม , พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior ครั้งที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ , Search Search for: Tagsacademic ailp2020 canva [...]
09
Mar
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และทีมงานบริหารงานบุคคลร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

HIGHLIGHTSmay, 2022


SCHOOL ACHIEVEMENTS

Here you can review some statistics about our Education Center

94532
Foreign followers
11223
Classes complete
282673
Students enrolled
37
Certified teachers

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา

Top Courses

วันที่ 7 มกราคม 2565
Add to Wishlist
Free
โครงการเตรียมการของจริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ประชุมออ...
Add to Wishlist
Free
X