ข้อมูลการใช้ห้อง

นโยบายการจองใช้ ห้องประชุมชั้น 5 (Meeting room 1 ชั้น 5)

1. ห้องสมุดเปิดให้บริการห้องประชุมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในวันต่อไปนี้

วันจันทร์ ฝ่าย/งานสังกัดโรงพยาบาล และหน่วยงานอื่น ๆ
วันพุธ ฝ่าย/งาน สังกัดสำนักงานคณะ และผู้บริหารรวมถึงแขกของคณะฯ
วันศุกร์ ฝ่าย/งาน ด้านการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะฯ

2. ห้องสมุดปิดให้บริการห้องประชุม ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อทำความสะอาดพื้นที่สัมผัส
และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3.วันจันทร์-ศุกร์ ต้องจองล่วงหน้า 1 วันขึ้นไป / วันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ ต้องจองล่วง 2 วันขึ้นไป

*ห้องสมุดขอสงวนสิทธ์การจองใช้ หากไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
**หากมีความจำเป็น ที่นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น ต้องทำบันทึกขออนุเคราะห์มายังงานห้องสมุด
แจ้งยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
กรุณาติดต่อ 0-5393-5290 (วุฒิไกร อุสุยะ)
หรือ Add ID LINE : wuttikai.u.c

 

 

 

Medical Library

Faculty of Medicine CMU.

Open Hours

Mon.-Fri. 8.30 a.m.-8.30 p.m.

Sat.-Sun. and Public Holidays 9.00 a.m.-5.00 p.m.

Closed only New Year Festival and Songkran Festival.


110 Inthawarorot Rd. Sriphum, Muang Chiang Mai 50200

   +66 53 935201-6      medical.library@cmu.ac.th