วิธีตรวจสอบ URL Previews ใน Facebook โดยใช้ Sharing Debugger Facebook

Sharing Debugger Facebook คือ ตัวแก้ไขจุดบกพร่องการแชร์ของ Facebook โดยการแชร์เนื้อหาไปที่ Facebook มักเป็นรูปแบบของ Webpage (เว็บเพจ) เกือบทุกครั้ง ผู้ใช้งานสามารถใช้ Sharing Debugger Facebook เพื่อดูข้อมูลซึ่งใช้ในการแชร์เมื่อมีการแชร์เนื้อหาจากเว็บไซต์ที่ต้องการแชร์บน Facebook, Messenger และแก้ไขจุดบกพร่องการแชร์เนื้อหานั้นไปบน Facebook, Messenger เช่น การแชร์เนื้อหาไปใน Facebook แล้วรูปไม่ขึ้น ตัว Sharing Debug Facebook จะช่วยแก้ไข หรือแม้กระทั่งการที่ผู้ใช้งานในทำการแชร์เนื้อหานั้นไปแล้ว แต่ผู้เขียนบทความได้ทำการแก้ไขรูปภาพปกเนื้อหา ผู้ที่ยังแชร์บทความนั้นอยู่จะไม่ได้รับการเปลี่ยนรูปภาพปก ตัว Sharing Debugger Facebook จะช่วยแก้ไขทำให้เนื้อหาที่แชร์ไปแล้วของผู้ที่แชร์เนื้อหาบทความนั้นได้รับการแก้ไขรูปภาพปก สามารถเข้าใช้ Sharing Debugger Facebook ได้ที่ https://developers.facebook.com/tools/debug/ โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. ใส่ link url ที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม แก้ไขจุดบกพร่อง/debug

2. ถ้าทำการแก้ไขแท็กแล้ว ใน Facebook ยังแสดงผลตัวอย่างเดิมอยู่ ให้ทำการเคลียร์แคชฝั่งเซอร์เวอร์ของ Facebook โดยกดปุ่ม สเครปอีกครั้ง/Scrape Again

ตัวอย่างที่ได้

วิธีตรวจสอบ URL Previews ใน LINE

LINE ก็มีเครื่องมือตรวจสอบ เช่นเดียวกับ Facebook Sharing Debugger โดยตรวจสอบผ่าน Page Poker: poker.line.naver.jp โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. กรอก URL ที่ต้องการตรวจสอบ > เลือกภาษา  > แล้วคลิก Submit

2. ถ้าทำการแก้ไขแท็กแล้ว ใน LINE ยังแสดงผลตัวอย่างเดิมอยู่ ให้ทำการเคลียร์แคชฝั่งเซอร์เวอร์ของ LINE โดยติ๊กถูกหน้า Clear Cache แล้วกด Submit

ตัวอย่างที่ได้