ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
Education Information System

รวบรวมระบบสารสนเทศทางการศึกษา Education Information System เพื่อนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน

เวลาที่ให้บริการ

ในทำการ 08.30 – 16.30
นอกเวลาทำการ 16.30 – 20.00

ติดต่อ

Tel. : 053-935-570
E-mail : medinfo@cmu.ac.th

Document