บริการแจ้งปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์คณะแพทยศาสตร์
สำหรับ: หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์  แจ้งปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบสารสนเทศของคณะฯได้อย่างต่อเนื่อง

คลิกที่นี่