อัปเดตเวอร์ชัน 1.2.16
รายละเอียด
1. เปลี่ยนวิธี by pass Parameter to Drug & Lab system
2. Part ของ V/S ส่งมีการส่ง Parameters AN/VN มาเก็บเพิ่ม