อัปเดตเวอร์ชัน 1.2.22

  1. แก้ไขข้อผิดพลาด filter เอกสารโดยเลือกดูเฉพาะห้องตรวจ
  2. แก้ไขข้อผิดพลาดการกด Logo แล้วไม่กลับไปยังหน้าแรก
  3. เพิ่มการประเมินความพึงพอใจแบบ emoticon