อัปเดตเวอร์ชัน 1.2.20

1. แจ้งเตือนถ้ามี User อื่นบันทึก Paper เดียวกัน และข้อมูลมีโอกาสทับ
จะแสดงชื่อ Part ที่ทับ และ รายละเอียดที่ต่างกัน และ ให้เลือกได้ว่าจะเอาข้อมูลมาทับหรือไม่

2. อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ ใน Part ที่ Current User ไม่มีสิทธิ์

3. แก้ไขการแสดงผลของ ฟีเจอร์ อัตราการ Input/จำนวนคนไข้ ของแพทย์และพยาบาลในแต่ละห้องตรวจ

4. Highlight Section ทำ Custom Component

5. CR เปลี่ยน Highlight สีได้ตาม Role ไม่เอาตามความหมายแล้ว

6. V/S เงื่อนไขเหมือน Mode Admin ของ iSuandok

7. Part ตรวจร่างกาย ถ้าเลือกไม่ตรวจซ่อนตัว จะเป็นการเลือก ตรวจร่างกายทั้งหมด

8. Part ตรวจร่างกาย คนไข้ชาย ไม่แสดง คำถาม pregnancy

9. Part ตรวจร่างกาย คนไข้อายุ > 15 ปี ไม่แสดงคำถาม Age Less Than 15

10. เคยเลือกนัด แล้ว ถ้าสลับไปเลือกไม่นัด ควรเคลียร์ค่า Textbox Note

11. Draw Mode Role อื่นที่ไม่ใช่แพทย์ไม่มีการต่อ Socket id อยู่แล้วไม่ต้องแจ้งเตือน Error “ไม่มี Socket”

12. ปรับปรุง Server Upload ให้รองรับ สำหรับการเข้าใช้การ Icomponiet (Drawing , Upload)

13. จำตำแหน่ง Scroll ตอนกดสลับระหว่าง ฟอร์ม – preview

14. เพิ่มจุดสีเขียวใน Thumpnail Paper กรณีที่ Current User เป็นแพทย์คนบันทึก Paper

15. ถ้าผู้ป่วย Admit ให้ Disable ปุ่มสั่งยา แลป หัตถการ ที่เมนูขวา พร้อม Tooltips ว่า “ผู้ป่วย Admit”

16. ปรับปรุง Loading State เวลาที่โหลดข้อมูลประวัติยังไม่เสร็จ

17. ป้องกันการเข้าถึง HN ผ่านการเปลี่ยน บน URL

18. แสดงสัญลักษณ์ในหน้า List คนไข้ ในเคสที่เป็นคนไข้ TELEMED

19. ถ้าเป็นคนไข้ TELEMED และคนไข้มี Line iSuandok จะมีปุ่มให้กดส่งลิงค์ TELEMED ให้คนไข้

20. Popup สื่อสารการอัพเดตเวอร์ชั่น และโฆษณาอื่นๆ

21. ถ้าเป็น version test (UAT) ให้มี ui แจ้งให้เห็นชัด

22. ซักประวัติแพ้ยาไม่ Default ปฏิเสธประวัติแพ้ยา + เพิ่มตัวเลือกก่อน

23. ปรับ paper ให้โปรแกรม export เวชระเบียนดึงข้อมูลไปใช้งาน

24. เพิ่ม PID ใน Patient Profile + TXN copy ได้

25. เพิ่มการจัดเรียงคนไข้ตามวันเวลาที่ลงทะเบียน (หน้ารายชื่อคนไข้ตามห้องตรวจ)

อัปเดตเวอร์ชัน 1.2.21

1. แก้บัค Paper ขึ้นใบที่ 2 แบบผิดเงื่อนไข

2. แก้ไข layout เปรียบเทียบข้อมูลที่ต่างกัน