ปัญหาโปรแกรม iUpload ใช้ upload รูปไม่ได้ใน Android internet browser version 20.0.3.10 หรือ มากกว่า

IT ตรวจสอบพบว่าหากเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า 20.0.3.10 การ upload สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในเวอร์ชั่นที่มากกว่า 20.0.3.10 จะ upload ไม่ได้
จำเป็นต้องดาวน์โหลดและใช้งานผ่าน app chrome browser ทดแทนไปก่อน