คืนนี้(วันที่ 9 กุมภาพันธ์)เวลา 22.00 – 22.05
จะมีการอัพเดตโปรแกรม iViewer เป็นเวอร์ชั่น 2.2.5

 

หลังจากเวลา 22.05 น. ขอความร่วมมือ ห้องตรวจนอกเวลา ที่ใช้งานระบบ
1. ทำการ Logout
2. Ctrl + F5
3. Login เพื่อใช้งานอีกครั้ง

และใน วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ เมื่อห้องตรวจในเวลาเริ่มทำการ

ให้ทำการ Ctrl + F5 ก่อนการเข้าใช้งานระบบเพื่อรับเวอร์ชั่นใหม่

รายละเอียดการอัพเดต

– การลง diagnosis ทุกประเภทเป็น SNOMED
– เภสัชกรสามารถอัพโหลดรูปภาพได้ใน pharmacist note
– ย้ายการแสดงผล Present illness ใน OPD card อยู่ในใบของแพทย์