คู่มือการใช้งาน


 • คู่มือการใช้งานระบบEMR download
 • การเงินรัฐวิสาหกิจ download
 • การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ download
 • การใช้งานโปรแกรมสแกนภาพเวชระเบียน download
 • การใช้งานโปรแกรมอ่านภาพเวชระเบียนที่สแกนเก็บไว้ download
 • การใช้เมนู Lab downlod
 • การติดตั้งโปรแกรมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ download
 • การนัดผู้ป่วย download
 • การเปลี่ยน Password และ Pin number download
 • การเปลี่ยนรายการเรียกเก็บ(Plan) ของการเงินผู้ป่วยใน download
 • การยกเลิก Order ที่ออกใบเสร็จแล้ว download
 • ขั้นตอนการให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของระบบ SMI download
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (SMI) ระบบ IPD download
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (SMI)ระบบ OPD download
 • คู่มือระบบ blood transfusion download
 • ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานโปรแกรมและวิธีแก้ไข download
 • ผู้ป่วยทำสัญญา download
 • ระบบบริหารผู้ป่วยนอก download
 • ระบบบริหารผู้ป่วยใน download
 • วิธีการสั่งอาหาร download
 • ระบบยา download
 • คู่มือการใช้งานระบบเรียกเก็บ download

 


วีดีโอสอนการใช้งาน


ระบบ EMR