1. เข้าไปที่ Line และทำการค้นหาชื่อ “@medcmu” แล้วกดปุ่ม “Add”

2. เลือกเมนู “จัดการข้อมูล”

3. อ่านข้อความและเลื่อนลงมา เลือกที่ “ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้” และกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายินยอมการใช้งาน”

4. สามารถลงทะเบียนได้ 2 แบบ คือกรอกเอง หรือถ้าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ Login ด้วย CMU IT Account

5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย “จัดการข้อมูล” จะมีหน้าหลักดังนี้