1. เลือกที่เมนู “จัดการข้อมูล”

2.   จากนั้นคลิกที่ชื่อตนเอง เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนตัว

3.  เลื่อนลงมาด้านล่าง กำหนดรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่าน แล้วบันทึก