CMU G suite

CMU G suite for Education

G Suite for Education คือชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยชุดเครื่องมือสำหรับการศึกษา G Suite for Education มอบเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารอันทรงพลังซึ่งจะช่วยคณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ดูแลระบบให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยการควบคุมขั้นสูง การวิเคราะห์และการค้นหาที่ได้รับการปรับปรุง รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารระดับองค์กร

Need Help ?

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น M อาคารราชนครินทร์

08:30น. – 16:30น.

0-5393-5570